Personvern

Personvernerklæring for Burn Fast Boot Camp AS

Dette er en personvernerklæring som skal gi informasjon om hvordan og hvorfor Burn Fast Boot Camp AS samler inn og behandler personopplysninger.

Det er Burn Fast Boot Camp AS v/daglig leder og kontorleder som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av oss. Ansvaret kan være delegert til en annen stilling i hverdagen. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag er i de fleste tilfeller gjennom medlemskontrakten, og i noen tilfeller samtykke. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag. Dersom Burn Fast Boot Camp AS skal behandle personopplysninger til barn under 18 år kreves det samtykke fra de foresatte.

Vår bruk av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med våre ansatte (administrering av ansettelsesforhold) og medlemmer (administrering av kundeforhold), som for eksempel yte god service, og tilgang til gruppetimer, informere om våre produkter og tjenester (markedsaktiviteter).

Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke. Eksempelvis tilbyr vi individuell- og personlig trening samt gruppetrening. Når du besøker oss registreres besøket ditt. Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, type medlemskap. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv.

Utlevering av personopplysninger – bruk av tredjepart

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor hos oss. Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger.

Credicare AS er vår leverandør av kundesystem og betalingsløsninger. Les Credicare AS sin personvernærklæring her: https://www.credicare.no/wp-content/uploads/2018/06/Personvernerklæring-v.1.2.pdf

Henvendelser via kontaktskjema

På nettsiden kan du sende inn henvendelser for å få kontakt med Burn Fast Boot Camp AS, vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne, samt hva henvendelsen gjelder. Personopplysninger vi får inn som følge av henvendelsen blir ikke benyttet til andre formål enn å besvare henvendelsen.

E-post og telefon

Burn Fast Boot CAmp AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver etter personopplysningslov og forvaltningslov. Avdelingsdirektøren i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Lagring av personopplysningene og sletting

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Burn Fast Boot Camp AS sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold, og senest etter 6 måneder, når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen. Vi har konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

Rettigheter

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse post@bfbc.no Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet. Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse post@bfbf.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

Kontaktinformasjon

Anders Madsens Gate 6, 3111 Tønsberg

E-post: post@bfbc.no

Telefon:

Du kan også kontakte oss via nettsidens kontaktskjema, opplysningene du gir oss via denne vil kun bli brukt for å besvare din henvendelse.