Her er en oversikt over hvordan vår timeplan ser ut mesteparten av året.

Unntaket er i sommerferien og i juleferien. Da sendes det ut egne timeplaner som gjelder for den gitte perioden.

Vi holder stengt på offentlige høytidsdager, og forbeholder oss retten til å endre på timeplanen (også ved kursing av ansatte)